Hodak Legal B.V.

De Zaale 11, 5612 AJ Eindhoven

Praktische Zaken

hodak website banner

Opdrachtverlening

Zodra u Hodak inschakelt om voor u op te treden, legt het kantoor de overeengekomen details vast in een opdrachtovereenkomst. Deze bevat de afgesproken werkzaamheden, onze honorering, vergoeding van kosten en de toepassing van onze algemene voorwaarden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving, waaronder die van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

De toegewezen advocaat zal uw zaak beheren. Deze advocaat kan, onder zijn of haar supervisie en verantwoordelijkheid, bepaalde taken door collega-advocaten, juristen of adviseurs laten uitvoeren. Gedurende dit traject houdt uw advocaat u op de hoogte van de ontwikkelingen en de voortgang. In principe wordt alle uitgaande correspondentie eerst in concept aan u voorgelegd ter goedkeuring.

U kunt de opdrachtovereenkomst altijd tussentijds beëindigen. In dat geval ontvangt u een eindfactuur gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte uren. Mocht er een vast tarief zijn afgesproken en zijn de werkzaamheden al aangevangen, dan is restitutie van dit tarief of een deel ervan helaas niet mogelijk.

Financiële afspraken

 De financiële voorwaarden variëren per opdracht. Hodak kan vooraf een kosteninschatting of prijsopgave doen, wat kan resulteren in een vast tarief. Het kantoor houdt rekening met uw financiële situatie en is flexibel in het maken van afspraken. Diensten die op basis van een uurtarief worden gefactureerd, worden periodiek in rekening gebracht. Aan het begin van de opdracht kan een voorschot worden gevraagd, dat later wordt verrekend. 

U krijgt altijd een heldere specificatie van bestede uren en uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele vragen hierover kunt u aan uw advocaat stellen. Tenzij anders afgesproken zijn de genoemde bedragen exclusief btw en kunnen bijkomende kosten zoals griffierechten en reis- en verblijfkosten apart worden gefactureerd. Voor lopende zaken die langer dan een jaar duren, kan het uurtarief jaarlijks worden aangepast aan de hand van een indexering. 

Hodak verzoekt u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij late betaling kan de dienstverlening (tijdelijk) gestaakt worden. Indien betaling binnen deze termijn problematisch is, laat het ons dan weten zodat we een passende oplossing kunnen vinden.

Rechtsbijstand

Hodak is niet aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan dus geen gesubsidieerde rechtshulp bieden. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, adviseren wij u om een ander advocatenkantoor te benaderen.

Identificatie

Het kantoor is verplicht om te voldoen aan de Nederlandse en Europese antiwitwas en fraudewetgeving (WWFT). Dit betekent dat Hodak bewijs van uw identiteit moet hebben voordat we een zakelijke relatie kunnen aangaan. Afhankelijk van de situatie kan dit betekenen dat Hodak een uittreksel uit de Kamer van Koophandel en/of een geldig identiteitsbewijs van u vraagt. Meer informatie hierover is te vinden onder “Ken uw Klant Verplichtingen”.

Vervangingsregeling

Bij afwezigheid of ziekte van mr. Maxim Hodak wordt hij vervangen door mr. Tom Meevis, een advocaat van Law & More B.V. (www.lawandmore.nl). mr. Tom Meevis is te bereiken op +31 40 369 06 80.

Hodak Legal B.V.